Geslaagde buurtborrel in Cluster ARM

Op zondagmiddag 25 november was het drukker dan normaal in Proeflokaal “De Prael” aan de Oudezijds Armsteeg. Buurtgenoten, gebiedsbeheerders, buurtregisseurs, Stadsdeelvoorzitter en andere genodigden vulden de bar en hieven het glas op het welslagen van een initiatief, waarbij de directe omgeving sinds een jaar niet alleen schoner en toegankelijker was geworden maar ook wat groener dankzij de aanleg van de geveltuintjes in de Oudezijds Armsteeg en de Heintje Hoekssteeg. Sinds een jaar of twee is het bouwproject “Cluster ARM” voltooid en alle woningen – inclusief de spreekwoordelijke KLM huisjes – zijn door nieuwe bewoners betrokken. Een van de doelen van de buurtborrel was dan ook om de onderlinge band wat aan te halen en elkaar als buren beter te leren kennen. Iedereen genoot van de hapjes en drankjes die werden geserveerd, zoals de glazen gevuld met Bokbier, ‘Willeke’ of ‘Johnnie’. Manager, Arno Kooy, heette rond half vijf iedereen van harte welkom en memoreerde de verbetering van de leefbaarheid in bijvoorbeeld de Oudezijds Armsteeg. Ook wist hij te melden dat deze buurtborrel niet eenmalig was, maar een jaarlijks terugkerende activiteit zou worden. De ongeveer 50 aanwezigen konden het hier volmondig mee eens zijn. Deze eerste buurtborrel in “De Prael” was ook mede mogelijk gemaakt door wijkcentrum “d’Oude Stadt”. De organisatoren kunnen terugzien op een geslaagd initiatief, dat zeker voor herhaling vatbaar is.
En de initiatiefgroep bestaande uit enkele bewoners en ambtenaren van Stadsdeel Centrum, zoals Brenda Posno en Chris Seinen, blijft zich inzetten voor een schonere, leefbare en groene omgeving.

(With thanks to Lennard for writing this report!)

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *